ریپ ها تا بعد از ظهر کامل می شوند.

720p x264.300MB-BWBP :
Name Size
American.Dad.S20E07.Cow.I.Met.Your.Moo-ther.720p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 155.51 MB
American.Dad.S20E08.Stan.Fixes.a.Shingle.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 154.52 MB
Chicago.Fire.S11E22.720p.HDTV.x264-SYNCOPY.300MB-BWBP.mkv 298.59 MB
Chicago.Med.S08E22.720p.HDTV.x264-SYNCOPY.300MB-BWBP.mkv 302.04 MB
Chicago.PD.S10E22.720p.HDTV.x264-SYNCOPY.300MB-BWBP.mkv 306.62 MB
Dave.S03E09.Dream.Girl.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-KHEZU.300MB-BWBP.mkv 256.71 MB
Expedition.Unknown.S12E01.Sunken.Pyramids.of.The.Nile.720p.WEB.h264-CBFM.300MB-BWBP.mkv 409.33 MB
Grease.Rise.of.the.Pink.Ladies.S01E09.720p.WEB.h264-ETHEL.300MB-BWBP.mkv 402.62 MB
How.I.Met.Your.Father.S02E12.Not.a.Mamma.Mia.720p.HULU.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 148.31 MB
love.and.death.s01e07.720p.web.h264-cakes.300MB-BWBP.mkv 424.47 MB
Love.and.Death.S01E07.Ssssshh.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 424.97 MB
Love.and.Death.S01E07.Ssssshh.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 425.11 MB
MasterChef.US.S13E01.720p.WEB.h264-BAE.300MB-BWBP.mkv 310.06 MB
Mayans.M.C.S05E01.720p.WEB.h264-ELEANOR.300MB-BWBP.mkv 432.43 MB
Mayans.M.C.S05E01.I.Hear.the.Train.a-Comin.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 428.83 MB
Mayans.M.C.S05E02.720p.WEB.h264-ELEANOR.300MB-BWBP.mkv 392.17 MB
Mayans.M.C.S05E02.Lord.Help.My.Pour.Soul.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 388.59 MB
Mrs.Davis.S01E08.THE.FINAL.INTERCUT.So.Im.your.horse.720p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 434.17 MB
prehistoric.planet.2022.s02e04.720p.web.h264-cakes.300MB-BWBP.mkv 278.11 MB
Prehistoric.Planet.2022.S02E04.Oceans.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 278.11 MB
Riverdale.S07E09.Chapter.One.Hundred.and.Twenty-Six.Betty.and.Veronica.Double.Digest.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 310.78 MB
Riverdale.US.S07E09.720p.WEB.h264-ELEANOR.300MB-BWBP.mkv 310.78 MB
So.Help.Me.Todd.S01E21.Are.You.There.Todd.Its.Me.Margaret.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 318.3 MB
Survivor.S44E13.720p.HDTV.x264-JACKED.300MB-BWBP.mkv 946.01 MB
The.Flash.2014.S09E13.720p.WEB.h264-ELEANOR.300MB-BWBP.mkv 311.23 MB
The.Flash.2014.S09E13.A.New.World.Part.Four.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 311.23 MB
The.Other.Two.S03E04.Brooke.Gets.Her.Hands.Dirty.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 256.58 MB
The.Other.Two.S03E04.Brooke.Gets.Her.Hands.Dirty.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 256.65 MB
the.other.two.s03e05.720p.web.h264-cakes.300MB-BWBP.mkv 256.85 MB
The.Other.Two.S03E05.Cary.and.Brooke.Go.to.an.Aids.Play.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 257.22 MB
The.Other.Two.S03E05.Cary.and.Brooke.Go.to.an.Aids.Play.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 257.3 MB
Totals: 31 File 10.2 GB

توضیحاتی در مورد کدک X265
با انکود x265 ممکن است فایل نهایی به نصف حجم x264 برسد
دستگاهای پلیر خانگی این نوع فرمت را پشتیبانی نمی کنند
برنامه های کامپیوتری VLC media player و KMPlayer بهترین برنامه ها برای پخش این فرمت می باشند

720p x265 :
Name Size
American.Dad.S20E07.Cow.I.Met.Your.Moo-ther.720p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 99.67 MB
American.Dad.S20E08.Stan.Fixes.a.Shingle.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 98.89 MB
Chicago.Fire.S11E22.720p.HDTV.-SYNCOPY.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 191.42 MB
Chicago.Med.S08E22.720p.HDTV.-SYNCOPY.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 193.7 MB
Chicago.PD.S10E22.720p.HDTV.-SYNCOPY.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 196.67 MB
Dave.S03E09.Dream.Girl.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-KHEZU.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 164.38 MB
Expedition.Unknown.S12E01.Sunken.Pyramids.of.The.Nile.720p.WEB.h-CBFM.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 261.81 MB
Grease.Rise.of.the.Pink.Ladies.S01E09.720p.WEB.h-ETHEL.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 258.19 MB
How.I.Met.Your.Father.S02E12.Not.a.Mamma.Mia.720p.HULU.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 95.15 MB
love.and.death.s01e07.720p.web.h-cakes.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 272.12 MB
Love.and.Death.S01E07.Ssssshh.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 272.42 MB
Love.and.Death.S01E07.Ssssshh.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 272.55 MB
MasterChef.US.S13E01.720p.WEB.h-BAE.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 198.83 MB
Mayans.M.C.S05E01.720p.WEB.h-ELEANOR.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 277.28 MB
Mayans.M.C.S05E01.I.Hear.the.Train.a-Comin.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 274.78 MB
Mayans.M.C.S05E02.720p.WEB.h-ELEANOR.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 251.56 MB
Mayans.M.C.S05E02.Lord.Help.My.Pour.Soul.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 249.14 MB
Mrs.Davis.S01E08.THE.FINAL.INTERCUT.So.Im.your.horse.720p.HMAX.WEB-DL.DD5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 278.46 MB
prehistoric.planet.2022.s02e04.720p.web.h-cakes.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 178.4 MB
Prehistoric.Planet.2022.S02E04.Oceans.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 178.34 MB
Riverdale.S07E09.Chapter.One.Hundred.and.Twenty-Six.Betty.and.Veronica.Double.Digest.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 199.33 MB
Riverdale.US.S07E09.720p.WEB.h-ELEANOR.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 199.33 MB
So.Help.Me.Todd.S01E21.Are.You.There.Todd.Its.Me.Margaret.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 204.11 MB
Survivor.S44E13.720p.HDTV.-JACKED.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 605.03 MB
The.Flash.2014.S09E13.720p.WEB.h-ELEANOR.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 199.61 MB
The.Flash.2014.S09E13.A.New.World.Part.Four.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 199.61 MB
The.Other.Two.S03E04.Brooke.Gets.Her.Hands.Dirty.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 164.46 MB
The.Other.Two.S03E04.Brooke.Gets.Her.Hands.Dirty.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 164.59 MB
the.other.two.s03e05.720p.web.h-cakes.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 164.78 MB
The.Other.Two.S03E05.Cary.and.Brooke.Go.to.an.Aids.Play.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 164.92 MB
The.Other.Two.S03E05.Cary.and.Brooke.Go.to.an.Aids.Play.720p.HMAX.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 164.98 MB
Totals: 31 File 6.54 GB


1080p x265 :
Name Size
The.Flash.2014.S09E13.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 518.7 MB
Totals: 1 File 518.7 MB