ریپ ها تا بعد از ظهر کامل می شوند.

720p x264.300MB-BWBP :
Name Size
Chicago.Fire.S11E22.Red.Waterfall.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-KiNGS.300MB-BWBP.mkv 306.15 MB
Chicago.Med.S08E22.Does.One.Door.Close.and.Another.One.Open.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-KiNGS.300MB-BWBP.mkv 308.25 MB
Chicago.P.D.S10E22.A.Better.Place.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-KiNGS.300MB-BWBP.mkv 308.09 MB
Citadel.S01E06.720p.WEB.h264-ETHEL.300MB-BWBP.mkv 360.31 MB
Citadel.S01E06.Secrets.in.Night.Need.Early.Rains.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 360.23 MB
city.on.fire.s01e05.720p.web.h264-cakes.300MB-BWBP.mkv 342.78 MB
City.on.Fire.S01E05.Brass.Tactics.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 342.78 MB
Drops.of.God.2023.S01E07.Food.and.Wine.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 367.92 MB
drops.of.god.s01e07.720p.web.h264-cakes.300MB-BWBP.mkv 367.92 MB
Grease.Rise.of.the.Pink.Ladies.S01E09.Youre.Dropping.Out.of.Rydell.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 403.02 MB
Power.Book.II.Ghost.S03E10.Divided.We.Stand.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 448.35 MB
prehistoric.planet.2022.s02e05.720p.web.h264-cakes.300MB-BWBP.mkv 286.07 MB
Prehistoric.Planet.2022.S02E05.North.America.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 286.07 MB
Run.the.World.S02E01.A.Dream.Deferred.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 200.9 MB
RuPauls.Drag.Race.All.Stars.S08E04.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 464.76 MB
silo.s01e05.720p.web.h264-cakes.300MB-BWBP.mkv 373.35 MB
Silo.S01E05.The.Janitors.Boy.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 373.34 MB
Spy.Master.S01E03.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 339.77 MB
The.Marvelous.Mrs.Maisel.S05E09.720p.WEB.h264-ETHEL.300MB-BWBP.mkv 553.67 MB
The.Marvelous.Mrs.Maisel.S05E09.Four.Minutes.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 553.65 MB
top.chef.s20e12.720p.web.h264-ragequit.300MB-BWBP.mkv 397.37 MB
Turn.of.the.Tide.S01E01.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 347.26 MB
Turn.of.the.Tide.S01E02.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 378.55 MB
Turn.of.the.Tide.S01E03.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 339.43 MB
Turn.of.the.Tide.S01E04.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 376.85 MB
Turn.of.the.Tide.S01E05.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 301.29 MB
Turn.of.the.Tide.S01E06.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 344.62 MB
Turn.of.the.Tide.S01E07.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 375.79 MB
Yellowjackets.S02E09.720p.WEB.h264-EDITH.300MB-BWBP.mkv 448.88 MB
Yellowjackets.S02E09.Storytelling.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.300MB-BWBP.mkv 448.38 MB
Totals: 30 File 10.85 GB

توضیحاتی در مورد کدک X265
با انکود x265 ممکن است فایل نهایی به نصف حجم x264 برسد
دستگاهای پلیر خانگی این نوع فرمت را پشتیبانی نمی کنند
برنامه های کامپیوتری VLC media player و KMPlayer بهترین برنامه ها برای پخش این فرمت می باشند

720p x265 :
Name Size
Chicago.Fire.S11E22.Red.Waterfall.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.-KiNGS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 196.44 MB
Chicago.Med.S08E22.Does.One.Door.Close.and.Another.One.Open.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.-KiNGS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 197.68 MB
Chicago.P.D.S10E22.A.Better.Place.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.-KiNGS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 197.65 MB
Citadel.S01E06.720p.WEB.h-ETHEL.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 228.48 MB
Citadel.S01E06.Secrets.in.Night.Need.Early.Rains.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 229.39 MB
city.on.fire.s01e05.720p.web.h-cakes.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 219.86 MB
City.on.Fire.S01E05.Brass.Tactics.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 219.87 MB
Drops.of.God.2023.S01E07.Food.and.Wine.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 235.82 MB
drops.of.god.s01e07.720p.web.h-cakes.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 235.82 MB
Grease.Rise.of.the.Pink.Ladies.S01E09.Youre.Dropping.Out.of.Rydell.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 258.4 MB
Power.Book.II.Ghost.S03E10.Divided.We.Stand.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 287.55 MB
prehistoric.planet.2022.s02e05.720p.web.h-cakes.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 183.48 MB
Prehistoric.Planet.2022.S02E05.North.America.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 183.49 MB
Run.the.World.S02E01.A.Dream.Deferred.720p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 129.05 MB
RuPauls.Drag.Race.All.Stars.S08E04.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 297.21 MB
silo.s01e05.720p.web.h-cakes.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 239.4 MB
Silo.S01E05.The.Janitors.Boy.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 239.4 MB
Spy.Master.S01E03.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 217.97 MB
The.Marvelous.Mrs.Maisel.S05E09.720p.WEB.h-ETHEL.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 354.47 MB
The.Marvelous.Mrs.Maisel.S05E09.Four.Minutes.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 354.45 MB
top.chef.s20e12.720p.web.h-ragequit.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 254.86 MB
Turn.of.the.Tide.S01E01.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 222.85 MB
Turn.of.the.Tide.S01E02.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 242.74 MB
Turn.of.the.Tide.S01E03.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 217.65 MB
Turn.of.the.Tide.S01E04.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 241.63 MB
Turn.of.the.Tide.S01E05.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 193.37 MB
Turn.of.the.Tide.S01E06.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 221.1 MB
Turn.of.the.Tide.S01E07.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 241.04 MB
Yellowjackets.S02E09.720p.WEB.h-EDITH.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 287.93 MB
Yellowjackets.S02E09.Storytelling.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.-NTb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 287.64 MB
Totals: 30 File 6.95 GB


1080p x265 :
Name Size
Citadel.S01E06.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 577.93 MB
FBI.International.S02E22.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 529.74 MB
FBI.Most.Wanted.S04E22.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 487.8 MB
Gotham.Knights.S01E09.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 417.74 MB
Love.and.Death.S01E07.REPACK.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 687.47 MB
Riverdale.S07E09.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 480.21 MB
Silo.S01E05.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 589.86 MB
Superman.and.Lois.S03E09.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 459.3 MB
Ted.Lasso.S03E11.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 787.64 MB
White.House.Plumbers.S01E04.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 624.84 MB
Yellowjackets.S02E09.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv 644.41 MB
Totals: 11 File 6.14 GB